Zobacz opinie

Filozofia integracji

Filozofia integracji

Sukcesem każdego wyjazdu firmowego czy integracyjnego jest spełnienie pokładanych w nim oczekiwań. W jednym przypadku będzie to przełamanie barier nieufności czy komunikacji w rodzącym się zespole, innym razem po prostu dobra zabawa w zgranej już ekipie.

  • Nasza wizja
    Wierzymy, że poziom integracji nie wzrasta wprost proporcjonalnie do kwadratu liczby i różnorodności atrakcji, w których uczestniczymy czy też liczby i różnorodności wydawanych posiłków. Sukces zaś nie jest prostą konsekwencją założonego budżetu.
    W naszym przekonaniu o sukcesie wyjazdu firmowego i/lub integracyjnego decydują: odpowiednia identyfikacja potrzeb; racjonalny, adekwatny, ciekawy i nie przeładowany plan zajęć (zabaw i zadań) oraz autentyzm prowadzących i uczestników.
  • Nasza rola
    Wierzymy ponadto, że rolą animatorów jest inspirować i wskazywać ramy dla działania, nie zaś reżyserować każdy element imprezy, gdyż prawdziwa satysfakcja uczestników płynie z ich zaangażowania i podmiotowej roli w kształtowaniu otoczenia.